piątek, 17 grudnia 2010

Stos TCP/IP dla Arduino v1.1

Postanowiłem dodać jeszcze kilka nowych rzeczy do poprzedniego kodu. Miało to na celu poprawienie/przyśpieszenie komunikacji oraz uzyskanie interfejsu bardziej zbliżonego do tego co można znaleźć w Arduinowej bibliotece Ethernet dla chipu W5100.

Poniżej krótka lista zmian:

- Funkcja write może teraz składać duże pakiety kawałek po kawałku. Nie musimy więc wysyłać niepotrzebnie małych pakietów (np podczas generowania dynamicznej strony WWW złożonej głownie z danych zapisanych w pamięci flash). Przyśpiesza to znacząco komunikacje protokołu TCP.

- Utworzyłem bufor dla danych przenoszonych przez protokoły TCP/UDP bezpośrednio na enc28j60. Dane przenoszone są w odpowiednie miejsce na chipie poprzez kanał DMA i nie przerzucane poprzez interfejs SPI. Bufor może pomieścić dane z pakietu o maksymalnej długości. Dzięki takiemu buforowi nie musimy odczytywać wszystkich danych natychmiast po odebraniu, tylko możemy odczytać je później w dowolnych kawałkach. Ma to ogromne znaczenie dla mikro-kontrolerów z minimalną ilością pamięci RAM.

- Weryfikowana jest suma kontrolna dla przychodzących pakietów TCP i UDP. Obliczenia są wykonywane przez enc28j60 więc możemy zweryfikować nawet duże pakiety o maksymalnej długości.

Załączony przykład jest dużo bardziej rozbudowany i skomplikowany. Umożliwia on zmianę podstawowych parametrów sieciowych oraz hasła. Oczywiście edycja ustawień możliwa jest dopiero po poprawnym zalogowaniu ;)





Kod źródłowy można pobrać tutaj