piątek, 10 września 2010

Język powiadomień Exchange 2007

Z jakiegoś dziwnego powodu czasami Exchange wysyła powiadomienia systemowe (np. o niedostarczonym mailu) w innym języku niż życzyłby sobie tego użytkownik. Poprzednia wersja (Exchange 2003) wykrywała automatycznie ustawienia językowe Outlooka i w zależności od nich wiadomość była widoczna w odpowiednim języku. W nowszej wersji (Exchange 2007) nie wystarczy zmienić ustawienia w Outlooku. Tego typu właściwości są wbudowane w skrzynkę pocztową na serwerze.

Najprościej zmianę tego typu ustawień przeprowadzić z pomocą power shella, niestety Exchange Management Console nie daje nam nawet takiej możliwości. Na początek pobieramy i sprawdzamy ustawienia językowe naszej skrzynki

$Mailbox = Get-Mailbox adrb
$Mailbox.Languages

Jako wynik otrzymujemy:

LCID Name DisplayName
---- ---- -----------
1031 de-DE German (Germany)

Następnie zmieniamy język na angielski i zapisujemy zmiany:

$Mailbox.Languages = "en-US"
Set-Mailbox -Instance $Mailbox