piątek, 7 czerwca 2019

Powershell Eventlog i logowanie adresów IP

Jak znaleźć adresy IP z których ktoś się logował do Windows? W tym miejscu pomoże magia PowerShell-a dzięki któremu wyszukamy zdarzenia o identyfikatorze 4624 z "security" logu:

Get-WinEvent -FilterHashtable @{logname='security';id=4624;} | Where-Object {$_.Message -notmatch "Source Network Address:.*(-|::1|127.0.0.1)"} | Select TimeCreated, Id, Message | fl *

Możemy również filtrować po "Logon Type: 10", który wskazuje na logowanie poprzez usługi zdalnego dostępu (np. RDP)